NEO סדרת

BMW סדרת

3800 ש"ח

מיטת רכב מיועדת לילדים עד גיל 12

בה משתלבים כל הידורי הרכב: צורות מקיפות ורב-תפקודיות. שלדת המיטה מיוצרת משבבית ומכוסה בפלסטיק מקיף

המיטה מכילה מזרון דו-שבכתי אורתופדי, מנוף הרמה ושתי מגירות כלי מיטה

גלגלים יציבים משובצים בצד המיטה או כדאי לכם לרכוש גלגלים סובבים

ציורי פנסי הרכב והחלונות מכוסים בלמינציה אטומה ולא נמחקים

 

אורך 192 ס''מ, רוחב 98 ס''מ, גובה 56 ס''מ

מימדי מקום השינה: 80\180 ס''מ

המיטה מכילה מזרון דו-שבכתי אורתופדי, ריפוד שגרתי ומוגן נגד לחות

בסיס המזרון – לוחית שלימה – שבבית

מנוף הרמה, שתי מגירות כלי מיטה

משקל טעינה המירבי – 220 ק''ג

גלגלי פלסטיק (ממוחשבים – 4 יחידות)

גלגלים שגרתיים בצבע המיטה. תוכלו להוסיף ברכישת סט גלגלים סובבים

ריפוד המזרון - פלוק-אלקנטרה

מזרון מרופד 

ספוילר רך

אופציות

פנס לילה ושלט הנגיעה

שלט תאורת התחתית

שליטה מסוג טורבו (הספקה מהירה במשך 24 שעות לאחר קבלת ההזמנה)

 

df3948fe09e21bfedeb85d85084147c9
c27d7839ae73d63b66622b4cc3ee379d
8927a1e66ea7fa88e05236535ed73b30
2f9ab4212303ab30e569023c74655590
09cc2e30e8e681d50564ba8991b10285
a30b3e74a7ccb780fe89d2eb0df19a89
373380fdbd2c86d5faaec8e0fbd76b29
20f36ff047dc49af3ce4798a9d160a14

VOLVO סדרת

3800 ש"ח

מיטת רכב מיועדת לילדים עד גיל 12

אורך 192 ס''מ, רוחב 98 ס''מ, גובה 56 ס''מ

מימדי מקום השינה: 80\180 ס''מ

המיטה מכילה מזרון דו-שבכתי אורתופדי, ריפוד שגרתי ומוגן נגד לחות

בסיס המזרון – לוחית שלימה – שבבית

מנוף הרמה, שתי מגירות כלי מיטה

משקל טעינה המירבי – 220 ק''ג

ספוילר רך

ריפוד המזרון - פלוק-אלקנטרה

גלגלים שגרתיים בצבע המיטה. תוכלו להוסיף ברכישת סט גלגלים סובבים

 

:אופציות

פנס לילה ושלט הנגיעה

שלט תאורת התחתית

גלגלי פלסטיק (ממוחשבים – 4 יחידות)

שליטה מסוג טורבו (הספקה מהירה במשך 24 שעות לאחר קבלת ההזמנה)

ed63a15c05e0a21d90798b7e22e88ccb
5732cae224881f5bf16277a98174dccc
68ad8dc24b2d51adc699c52b06bf9a8b
674db8dcd8454a3cc2b05d63e1a05f8e
88fa675ca775346b4c5f8f6fd409f969
7f4143bae58a6b228e8aac69909d0d2c
8c8c0a6cf43193ecf90ef04c0876d284
98fb4c1fcc8848f23f593f3aed3ff705

MASERATI סדרת

3800 ש"ח

מיטת רכב מיועדת לילדים עד גיל 12

אורך 192 ס''מ, רוחב 98 ס''מ, גובה 56 ס''מ

מימדי מקום השינה: 80\180 ס''מ

המיטה מכילה מזרון דו-שבכתי אורתופדי, ריפוד שגרתי ומוגן נגד לחות

בסיס המזרון – לוחית שלימה – שבבית

מנוף הרמה, שתי מגירות כלי מיטה

משקל טעינה המירבי – 220 ק''ג

ספוילר רך

ריפוד המזרון - פלוק-אלקנטרה

גלגלים שגרתיים בצבע המיטה. תוכלו להוסיף ברכישת סט גלגלים סובבים

 

:אופציות

פנס לילה ושלט הנגיעה

שלט תאורת התחתית

גלגלי פלסטיק (ממוחשבים – 4 יחידות)

שליטה מסוג טורבו (הספקה מהירה במשך 24 שעות לאחר קבלת ההזמנה)

d867bd72dcdca261c1e46cd218f38a3a
db44af376f99e5e25d58b1061d8aebaf
65f2df4e8ac058fea8e6f56dc94d4351
3e3a22bb26e682e286a984c2d352f9aa
1a8c52123a12d08fd1d8f5ca84bae71e
347999171aee565b503e4367851084fc
bdf568380ba5d32b604503027b2f97ee
19d75089bcc900982c49752e9e82de80

MERCEDES סדרת

3800 ש"ח

מיטת רכב מיועדת לילדים עד גיל 12

אורך 192 ס''מ, רוחב 98 ס''מ, גובה 56 ס''מ

מימדי מקום השינה: 80\180 ס''מ

המיטה מכילה מזרון דו-שבכתי אורתופדי, ריפוד שגרתי ומוגן נגד לחות

בסיס המזרון – לוחית שלימה – שבבית

מנוף הרמה, שתי מגירות כלי מיטה

משקל טעינה המירבי – 220 ק''ג

ספוילר רך

ריפוד המזרון - פלוק-אלקנטרה

גלגלים שגרתיים בצבע המיטה. תוכלו להוסיף ברכישת סט גלגלים סובבים

 

:אופציות

פנס לילה ושלט הנגיעה

שלט תאורת התחתית

גלגלי פלסטיק (ממוחשבים – 4 יחידות)

שליטה מסוג טורבו (הספקה מהירה במשך 24 שעות לאחר קבלת ההזמנה)

f7582ce290d90c3a11041327c07b7e82
f2ceff2ff183eb8c380cba7879fd0338
e0af3bde913a7f4d1b1c8408bc39e20e
0326f61b4b755111d99c91a9d1039c3d
462e5de4a7ff5b8c4f8077c4bcdaa73c
358fd850477f64fae0e813c21a552c03
552631c30499a8b0eae76974f535540d
2c4a9586f85c23b3596eda9206db98e6

TESLA סדרת

3800 ש"ח

מיטת רכב מיועדת לילדים עד גיל 12

אורך 192 ס''מ, רוחב 98 ס''מ, גובה 56 ס''מ

מימדי מקום השינה: 80\180 ס''מ

המיטה מכילה מזרון דו-שבכתי אורתופדי, ריפוד שגרתי ומוגן נגד לחות

בסיס המזרון – לוחית שלימה – שבבית

מנוף הרמה, שתי מגירות כלי מיטה

משקל טעינה המירבי – 220 ק''ג

ספוילר רך

ריפוד המזרון - פלוק-אלקנטרה 

גלגלים שגרתיים בצבע המיטה. תוכלו להוסיף ברכישת סט גלגלים סובבים

 

:אופציות

פנס לילה ושלט הנגיעה

שלט תאורת התחתית

גלגלי פלסטיק (ממוחשבים – 4 יחידות)

שליטה מסוג טורבו (הספקה מהירה במשך 24 שעות לאחר קבלת ההזמנה)

 

 

edeb3b20a42df998810ac62656abafbe
dee864539794c923ef81dcf604cb65a0
bc1311f4da17039a5915db5afcfff17c
17f578676311f72e1d6b2150ad8fcc5e
6d8dc796875a4d80f1abb16e8294d349
60752c9312eec3e7d6de4078a0790007
a49fdc965e458a36dc97088ccd03b30e
224cba50923f45fcd358555f9eec4b3e