LIGHT סדרת

MUSTANG-PLUS

1500 ש"ח

.12 מיטת רכב לילד עד גיל

אורך 184,5 ס''מ, רוחב 74 ס''מ, גובה 51 ס''מ

בצבעי לבן, שחור, אדום, צהוב, כחול, ירוק, ורוד

לטופלקס (לטה, למל) למזרון 160\70

E שבבית למינציה 0.5

משקל הטעינה המרבית: 60 ק''ג

ללא מזרון

אופציות

תאורה לדים

תאורת הפנסים

MUSTANG-3D מיטת

2100 ש"ח

מיטת רכב לילדים עד גיל 12

אורך 184,5 ס''מ, רוחב 74 ס''מ, גובה 51 ס''מ

בצבעי לבן, שחור, אדום, צהוב, כחול, ורוד' ירוק

לטופלקס (לטה, למל) למזרון 160\70

שבבית למינציה 0.5 E

משקל הטעינה המירבי: 60 ק''ג

ללא מזרון

 

אופציות

תאורה לדים 

תאורת הפנסים