פרטי האתר אינם פומביים. פרטי הסחורה, תכונות וסוגי פריטים הטכניים ומחירון ניתנים להצעה. הצעה מאושרת בהזמנה והערות הפריטים ומחיריהם. פרטי סוגי הפריטים צוינו באתר וניתנים להשתנות ע''י היצרן בלבד. ציורי הפריטים באתר יכולים להשתנות ממקורם. פרטי מחירי הפריטים צוינו באתר ומשתנים ממחיריהם הנכונים

+972 54 811 36 81

+972 58 708 77 88

+972 54 698 23 01

mebelev.il@gmail.com

Ramat Gan, Jabotinski 62

©2017 by Vadym Protsenko ART-STUDIO RESPECT +38 066 390 22 04, +38 067 565 565 0.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon