פרטי האתר אינם פומביים. פרטי הסחורה, תכונות וסוגי פריטים הטכניים ומחירון ניתנים להצעה. הצעה מאושרת בהזמנה והערות הפריטים ומחיריהם. פרטי סוגי הפריטים צוינו באתר וניתנים להשתנות ע''י היצרן בלבד. ציורי הפריטים באתר יכולים להשתנות ממקורם. פרטי מחירי הפריטים צוינו באתר ומשתנים ממחיריהם הנכונים